"PLAN DE MANAGEMENT INTEGRAT, INFORMARE SI CONSTIENTIZARE
PENTRU ARIILE ROSCI0023, ROSPA0010, IV.33 SI 2391"


Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin
Programul Operational Sectorial de MediuCORIDORUL JIULUI LINK-URI UTILE

LINK-URI UTILEDOWNLOAD DOCUMEMENTE UTILE

  •     •  Model cerere pentru eliberare aviz tip .doc


  •     •  Informatii despre tarife si conturile pentru plăți


  •     •  Model cerere conditii specifice pentru fermieri


  •     •  Hotărârea Consiliului Județean Dolj cu privire la tarifele pentru serviciile aplicabile ariilor naturale protejate ROSCI0045 - Coridorul Jiului, ROSPA0023 - Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 - Bistreț și rezervațiilor naturale 2.391 - Locul Fosilifer Drănic, IV.33 - rezervația naturală Pădurea Zăval