"PLAN DE MANAGEMENT INTEGRAT, INFORMARE SI CONSTIENTIZARE
PENTRU ARIILE ROSCI0023, ROSPA0010, IV.33 SI 2391"


Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin
Programul Operational Sectorial de MediuCORIDORUL JIULUI MASS-MEDIA

MASS-MEDIA    •   ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII DE PROIECTARE

       Centrul Judetean pentru Protectia Naturii, Turism si Dezvoltare Rurala Durabila Dolj, anunta ca a publicat in SEAP anuntul numarul ADV 1015927 documentatia de atribuire pentru achizitia de servicii de proiectare, Faza Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investitii „SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN PORT RAST ÎN CENTRU DE INFORMARE, CONȘTIENTIZARE ȘI EDUCAȚIE ECOLOGICĂ, CUPRINZÂND LUCRĂRI DE MODIFICARE, DESFIINȚARE PARȚIALĂ ȘI EXTINDERE LA CLĂDIRI EXISTENTE, AMENAJĂRI PEISAGISTICE ȘI FACILITĂȚI CONEXE”.  •     •  Anunt concurs din 21 Noiembrie 2017.pdf
  •     •  Rezultatele selectiei de dosare din 11 Decembrie 2017 orele 15:00, pentru concursul din 14.12.2017.pdf
  •     •  Rezultatele probei scrise pentru concursul din 14.12.2017.pdf
  •     •  Rezultatele probei de interviu din 18.12.2017.pdf
  •     •  Rezultate finale pentru concursul din 14.12.2017.pdf


  • COMUNICATE DE PRESA